Visie Wijkpanel

Visie Wijkpanel Blitsaerd

Blitsaerd is in volle ontwikkeling en de wijk blijft groeien. Over enige tijd zelfs een nieuw deelgebied. Wij, als wijkpanel van Blitsaerd, hebben een faciliterende rol. Zoals informatievoorziening en het – mede – doorspelen van vragen en/of zorgen vanuit de wijk aan de desbetreffende instanties. We volgen de nieuwe ontwikkelingen en zijn hier actief bij betrokken. Daarbij nemen wij waar nodig initiatief of geven advies. Denk hierbij aan initiatieven die de leefbaarheid en ons woonplezier vergroten.

Voor de toekomst zien wij een centraal wijkpanel met daaromheen een aantal actieve werkgroepen die door de wijkbewoners worden uitgevoerd. We hechten veel waarde aan het groene karakter van onze wijk en zijn ervan overtuigd dat het behoud van dit karakter bijdraagt aan het woonplezier van iedereen. 

Blitsaerd: een fijne wijk om in te wonen!

Dit doen we door ons te focussen op de volgende onderwerpen:

 • Bereikbaarheid en veiligheid van Blitsaerd
  • Goede bereikbaarheid met de auto, fiets en het openbaar vervoer, denk aan het verbeteren van de aansluiting met het openbaar vervoer, een tweede ontsluiting van de wijk, parkeergelegenheid (haven), kwaliteit wegdek
  • Veiligheid in de wijk door middel van veilige kruispunten voor alle weggebruikers, snelheid binnen de wijk, markering van fietspaden, een AED, goede verlichting in de wijk, buurtpreventie-whatsapp
 • Leefbaarheid in Blitsaerd
  • Het stimuleren van onderling contact tussen wijkbewoners door middel van door het wijkpanel georganiseerde activiteiten zoals het wijkfeest als het ondersteunen/mede-financieren van andere activiteiten in de wijk die dit kunnen bevorderen.
  • Het ondersteunen van initiatieven die iets kunnen toevoegen aan het woonplezier in de wijk Blitsaerd (speelvoorzieningen, recreatiemogelijkheden, openbare boekenkast) 
  • Het op orde houden/verder aankleden van de wijk zoals de fonteinen, kerstverlichting, schoonmaakacties, contact met gemeenten en/of windgroep bij problemen
Deel met: