In de fysieke wijk-nieuwsbrief van december 2023 hebben wij jullie mening gevraagd over de landtong. Uit de enquête kwam naar voren dat er vraag is naar sporttoestellen voor ouderen en speeltoestellen voor oudere kinderen. We onderzoeken de mogelijkheid om deze wensen te combineren. Daarnaast is er een wens voor meer groen, zoals bomen, struiken of een pluktuin. Ben je benieuwd naar de resultaten? Hieronder de uitkomsten. 

Deel met: