Wij hebben het maaibeleid van het Hondenlosloopgebied op de landtong nog maar eens onder de aandacht gebracht van de gemeente. Zij komen met onderstaand antwoord:

Maaien hondenlosloopterrein Blitsaerd
Ten behoeve van de biodiversiteit en om aansluiting te houden met het overige deel van de landtong wordt ca. 1/3 van het oppervlak als hoog kruidenrijk gras onderhouden (dit is exclusief de oevers). Gelijk
aan het overige deel van de landtong.


Het overige deel van het losloopterrrein (ca. 2/3) wordt intensief gemaaid.
De verdeling op onderstaand kaartje is indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De aangegeven verdeling zal globaal aangehouden worden, maar kan door gefaseerd maaibeheer afwijken.
De toegang naar het terrein dient vrij te blijven (intensief gemaaid) om het terrein goed toegankelijk te houden.
Breedtes tussen de hoge kruidenrijke grasdelen zijn afhankelijk van de breedte van de maaimachine.
Mocht er grasaar voorkomen in het terrein dan wordt dat in het intensieve maaien meegenomen. De maaier let hierop, maar dit kan ook gemeld worden. LET OP!!! Wij kunnen niet garanderen dat er geen grasaar op het terrein groeit.


LET OP!!! Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat het terrein of bepaalde delen niet gemaaid worden. Bijvoorbeeld door het natte weer, waardoor de machines niet over (delen van) het terrein kunnen rijden. Of als de toegang naar de landtong wordt geblokkeerd door de bouwwerkzaamheden (zoals het gronddepot).

Deel met: