Als je vanuit Blitsaerd komt en oversteekt naar Camminghaburen met je bromscooter ,kom je bij een bruggetje met een bord fietspad dat de wijk Camminghaburen ingaat. Hier mag je met je bromscooter dus niet in. Dat betekent dat je enorm ver moet omrijden als je de wijk in wilt.

Wij hebben een verzoek ingediend bij de gemeente om een klein deel van het fietspad (met name de kortste weg naar wijk)open te stellen voor brommers(scooters).
Aan de hand van onze opmerking is de gemeente op onderzoek uit gegaan en heeft gekeken waarom de scooters de wijk niet in mogen/kunnen.

“We zijn de historie van de bebording nagegaan. Vanaf 2008 (tot zover kunnen we foto’s terugkijken) stonden hier de borden verplicht brom-fietspad.
Vanuit de historische opzet van de wijk Camminghaburen is het zo bepaald om bij deze entree van de wijk de bromfietsters wel toe te staan en op de andere entrees niet.
Alle andere entrees aan de noordzijde van Camminghaburen zijn altijd verlichte fietspaden geweest.

We denken een oplossing gevonden te hebben in de rode route zoals op de onderstaande afbeelding.” aldus de gemeente.

Op deze route mogen bromfietsers en speed pedelecs aan de noordzijde de wijk Camminghaburen in.

scooter bij brom/fietspad
scooter bij brom/fietspad
Deel met: