Op 11 maart 2024 heeft de gemeenteraad de ‘partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen’ vastgesteld. In dit plan is geregeld onder welke voorwaarden er evenementen georganiseerd kunnen worden in een deel van De Groene Ster. Het vastleggen van een regeling voor evenementen biedt bescherming aan omwonenden en andere gebruikers van De Groene Ster. Ook zorgt het plan ervoor dat organisatoren van evenementen weten aan welke regels zij zich moeten houden.

Het plan is gewijzigd vastgesteld. Dit betekent dat het plan is vastgesteld door de gemeenteraad, maar niet precies zoals dit eerder, als ontwerp, ter inzage heeft gelegen.

Omdat de partiële herziening gewijzigd is vastgesteld, gold er een periode van 6 weken waarin de provincie kon reageren op het plan. De provincie heeft geen reactie gegeven. De vastgestelde partiële herziening kan daarom ter inzage worden gelegd. Dit gebeurt vanaf donderdag 2 mei.

Meer Informatie over het bestemmingsplan en de renovatie van het speelveld is hier te lezen.

Deel met: