Status en planning hondenlosloopgebied

Inmiddels is de formele besluitvorming afgerond en is het besluit inwerking getreden (Hondenlosloopgebied nr. 50).  

De bezwarentermijn loopt nog en wordt afgewacht voordat er fysieke aanpassingen worden gedaan. De verwachting is dat het hekwerk eind november/begin december kan worden geplaatst.

Deel met: