Het gebruik van een AED

 

AED’s zijn gebruiksvriendelijke apparaten die stap voor stap uitleggen wat de hulpverlener moet doen.

Wanneer gebruik je een AED?

 

Een AED wordt ingezet bij slachtoffers van een hartstilstand of een hartritmestoornis. Echter, in de praktijk is niet altijd duidelijk of hier sprake van is. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat iemand op de grond valt en niet bij kennis is, maar wel op een normale manier ademhaalt. In dit geval hoeft er geen AED te worden aangesloten. Slachtoffers van een hartstilstand hebben namelijk geen normale ademhaling. Is er twijfel over de ademhaling van het slachtoffer? Sluit dan altijd de AED aan. De AED geeft nooit een schok af als dat niet nodig is.

Wie mag een AED gebruiken?

 

In principe mag en kan iedereen een AED gebruiken. Een AED is juist bedoeld voor niet-medische hulpverleners en vertelt je dan ook stap voor stap wat je moet doen. Toch wordt het geadviseerd om een reanimatietraining te volgen, aangezien dit de kwaliteit van het reanimeren verbetert en dus ook de overlevingskans van het slachtoffer.

Hoe gebruik je een AED?

 

Een AED is voorzien van twee elektroden die op de borstkas van het slachtoffer geplakt kunnen worden. Deze elektroden meten de hartslag. Op basis van deze informatie kan de AED meten of er sprake is van een verstoord hartritme en of het nodig is om een elektrische schok toe te dienen.

 

Om succesvol een schok toe te dienen moet er eerst voldoende elektrische activiteit in het hart aanwezig zijn; het heeft geen zin om een hart te resetten als er al niets meer in het hart gebeurt. Wat is dit voor elektrische activiteit? De hartspier krijgt een elektrisch signaal voordat deze samentrekt. Dit elektrische signaal komt uit een knoop (de sinusknoop of de AV-knoop) dit wordt ook wel het elektrische geleidingssysteem genoemd. De elektrische signaaltjes bewegen zich als een golf over het hart. Ze dienen dus als het ware als een elektrische toevoer van het hart zodat de boezems en kamers samen kunnen trekken.

Als er onvoldoende elektrische activiteit aanwezig is dan zal de AED geen schok adviseren, maar instructies geven om te starten met reanimeren en borstcompressies uit te voeren. Deze borstcompressies zorgen er voor dat er bloed in en uit het hart wordt gepompt, waardoor de elektrische activiteit weer toeneemt. Hierna kan er vaak alsnog een schok worden toegediend.

terug....